Statens Administrations prisfolder

Herunder finder du Statens Administrations prisfolder.

Statens Administration er som statsligt shared service-center inden for primært løn- og regnskabsadministration finansieret ved afregning med sine kunder. Afregningen, der foretages ved kvartalsvise opkrævninger fra Statens Administration til kunderne, er baseret på den prismodel, der beskrives i prisfolderen.

Priserne er som udgangspunkt fastsat med henblik på fuld omkostningsdækning, således at den pris, en kunde betaler, netop dækker Statens Administrations omkostninger. De lovmæssige rammer for prisfastsættelsen er nærmere beskrevet i finansloven og Finansministeriets budgetvejledning.

Prisfolderen opdateres som udgangspunkt årligt, men der kan forekomme prisjusteringer herudover. 

Senest er prisfolderen opdateret 1. oktober 2020, da der fra og med 4. kvartal 2020 foretages en varig prisreduktion på 5 procent på standardydelserne inden for løn- og regnskabsadministration som følge af effektiviseringer i Statens Administration.

Læs prisfolderen for 2020