Statens Administrations prisfolder

Herunder finder du Statens Administrations prisfolder.

Statens Administration er som statsligt shared service-center inden for primært løn- og regnskabsadministration finansieret ved afregning med sine kunder. Afregningen, der foretages ved kvartalsvise opkrævninger fra Statens Administration til kunderne, er baseret på den prismodel, der beskrives i prisfolderen.

Priserne er som udgangspunkt fastsat med henblik på fuld omkostningsdækning, således at den pris, en kunde betaler, netop dækker Statens Administrations omkostninger. De lovmæssige rammer for prisfastsættelsen er nærmere beskrevet i finansloven og Finansministeriets budgetvejledning.

Prisfolderen opdateres som udgangspunkt årligt, men der kan forekomme prisjusteringer herudover. 

Statens Administration har på baggrund af løbende effektiviseringer tilpasset priserne på ydelserne senest ved 4. kvartal 2020 og ved indgangen til 2021. Den samlede effekt af pristilpasningerne, hvoraf en marginal andel vedrører centralt besluttede konsulentbesparelser, betyder, at kunderne i gennemsnit opkræves 7,6 pct. mindre for ydelserne fremover. 

Læs prisfolderen for 2021