Statens Administrations prisfolder

Herunder finder du Statens Administrations prisfolder.

Statens Administration er som offentligt shared service center inden for primært løn- og regnskabsadministration finansieret ved afregning med Statens Administrations kunder. Afregningen med kunderne, der foretages ved kvartalsvise opkrævninger, er baseret på den prismodel, der beskrives i prisfolderen.

Priserne er som udgangspunkt fastsat med henblik på fuld omkostningsdækning, således at den pris, en kunde betaler, netop dækker Statens Administrations omkostninger. De forvaltningsmæssige rammer for Statens Administrations prisfastsættelse er nærmere beskrevet i finansloven, Finansministeriets budgetvejledning og vejledning om prisfastsættelse.

Læs prisfolderen for 2024