Servicemål

Statens Administration har fastsat en række forskellige servicemål på regnskabsområdet.

Servicemålene er en del af den driftsaftale, der foreligger mellem Statens Administration og vores kunder.

Regnskab

Kreditortransaktioner

Kreditortransaktioner bogføres inden 2 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.

Debitortransaktioner Debitortransaktioner bogføres inden 2 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.
DDI-posteringer Posteringer via DDI bogføres inden 2 arbejdsdage fra
modtagelse af opgaven.
DDI-stamdata Oprettelse af stamdata herunder oprettelse af anlægskort behandles inden 2 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.
Udarbejd perioderegnskab Regnskabserklæringen udarbejdes i SKS senest den 15. i hver måned til review hos kunden. I forbindelse med årsafslutning og sommerferie udmeldes særlig dato.


Rejser

 

Rejseafregning            Rejseafregninger bogføres inden 2 arbejdsdage fra modtagelse af opgaven.