Medarbejderudvikling i SAM Akademiet

SAM Akademiet er et koordinerende organ for al kompetenceudvikling der gennemføres i Statens Administration.

Dygtige og glade medarbejdere sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen

I Statens Administration er vi meget opsatte på at udvikle vores medarbejdere. Derfor etablerede vi SAM Akademiet med den nye organisering i Hjørring og er styret af Statens Administrations strategiske pejlemærker og værdier.

Det er vigtigt for os, at medarbejderne besidder de rette færdigheder til at udføre de meget specialiserede opgaver, som løn- og regnskabsadministrationen kræver. Med en samlet SAM Uddannelse, der er tilpasset behovene for kompetenceudvikling i Statens Administration, sikrer vi standardiserede løsninger af høj kvalitet.

Samtidig vil vi gerne udvikle vores medarbejdere både fagligt og personligt. Det skaber bedre trivsel og et arbejdsmiljø, hvor vi hele tiden forsøger at finde den bedste løsning. 

I Statens Administration forstår vi vigtigheden af løbende kompetencetilpasning

Den stigende grad af automatisering af arbejdet i forbindelse med vores robotudvikling frigør tid til medarbejderne kan sætte deres faglighed i spil, der hvor det gælder. Det betyder, at kompetenceudviklingen skal følge med og vores medarbejdere skal være opdaterede på sidste nye viden og færdigheder indenfor deres felt.

Derfor har Statens Administration indgået aftale med EUC Nord i Hjørring og fået udviklet en kompetenceudviklingspakke, der tilpasset specielt til os.

SAM Akademiet består af kompetenceudvikling på tre niveauer:

  1. Grundlæggende SAM Uddannelse: Viden som alle, uanset placering, skal besidde.
  2. Funktionsudvikling: Færdigheder der knytter sig til de enkelte kontorer, og er retningsvisende for hvilke kernekompetencer den enkelte medarbejder skal have oparbejdet over tid.
  3. Organisationsudvikling: Færdigheder der på baggrund af Statens Administrations pejlemærker er vurderet relevante for dele af eller den samlede SAM organisation.