Statens Administration som arbejdsplads

Statens Administration arbejder ud fra Finansministeriets vision om at være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Hvem er vi?

Statens Administration er en styrelse i Finansministeriets koncern, som udover Finansministeriets departement består af 4 styrelser:

  • Økonomistyrelsen
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Statens It
  • Statens Administration

Statens Administration håndterer en række løn- og regnskabsopgaver for ca. 160 statsinstitutioner og arbejder ud fra Finansministeriets vision om at være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Statens Administration har, som en del af regeringens plan for ”Bedre Balance”, flyttet 220 arbejdspladser fra København til Hjørring.

Cirka 80 % af medarbejderne er løn- og regnskabsmedarbejdere, der leverer vores kerneydelser i form af løn og regnskab til vores ca. 160 kunder i staten. De øvrige 20 % er akademikere, som arbejder med ledelses- og direktionsbetjening og optimering og kvalitetssikring.

En ambitiøs arbejdsplads 

Statens Administration er en arbejdsplads i konstant udvikling. Du arbejder sammen med engagerede kollegaer, hvor der er fokus på høj kvalitet i opgavevaretagelsen, effektivitet og god service til kunderne.

Ambitionen er konstant at undersøge nye måder at løse vores opgaver på; måder der både er mere effektive og højner kvaliteten til gavn for vores kunder. Det betyder, at der altid er spændende projekter i gang, som du kan bidrage til. Vi vil gerne være kendt som en arbejdsplads med solidt samarbejde og plads til faglige udfordringer.

Innovative løsninger

Statens Administration har en vision om at være administrationspolitisk rollemodel og gå forrest når det kommer til innovative løsninger på arbejdspladsen.

Vi har bl.a. igangsat et større projekt med fokus på software robotter. Ved at implementere robotteknologi kan vi frigøre ressourcer, så vi kan fokusere på nye opgaver, udvidelse af opgaveporteføljer og kvalitetsoptimering – og dermed skabe de bedste forudsætninger for vores kunder i fremtiden.