Ansøgningsfrister for fleksrefusion

På denne side kan du finde ansøgningsfristerne for fleksrefusion.

Frist for ansøgning om refusion

Fristen for at søge om refusion er senest 2 måneder efter udløbet af det kvartal, som refusionen vedrører. Det gælder også, selvom du ikke kan opgøre refusionskravet endeligt, for eksempel fordi du ikke har fået den kommunale refusion inden fristen. Du skal så søge et skønnet beløb, som du efterregulerer, når du kan opgøre refusionskravet endeligt.

Hvis du søger for sent, bortfalder dit krav på refusion. Statens Administration kan give dispensation, hvis fristoverskridelsen skyldes ganske særlige forhold.

Hvis du har problemer med IT-udstyret eller den digitale signatur, kan du få forlænget fristen med 1 måned. Det kræver, at du kontakter Statens Administration senest 2 hverdage efter fristens udløb.

Falder fristen for indberetning i en weekend eller helligdag, er fristen førstkommende hverdag herefter.

Efterregulering

Du kan efterregulere refusion for en fleksjobansat indtil 14 måneder efter det kvartal, som reguleringen vedrører. Du kan kun efterregulere refusion for en fleksjobansat, hvis du har søgt refusion for personen inden for fristen. Efterreguleringen skal ske senest 14 måneder efter det kvartal, refusionen vedrører.

Frister

KvartalSidste dato for indberetningSidste dato for efterregulering
4. kvartal 2017  28. februar 2018 28. februar 2019 
1. kvartal 2018  31. maj 2018 31. maj 2019 
2. kvartal 2018  31. august 2018 31. august 2019 
3. kvartal 2018  30. november 2018 30. november 2019
4. kvartal 2018  28. februar 2019 29 februar 2020 
1. kvartal 2019 31. maj 2019 31. maj 2020
2. kvartal 2019 31. august 2019 31. august 2020
3. kvartal 2019 30. november 2019 30. november 2020
4. kvartal 2019 29. februar 2020 28. februar 2021