Styring af brugeradgange til Statens Lønløsning

Administration af oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange til SLS og HR-Løn sker hos institution/fællesskab i værktøjet Brugerstyring Løn.

Opgaven varetages med udgangspunkt i 4 primære roller hos kunden.

Bemærk at brugerkoder SKAL tilhøre en medarbejder og en mail-adresse, som er tilknyttet institutionen.

Bestiller (kan fx være en HR-Chef)

  • Bestiller oprettelse, ændring eller sletning af lokal brugeradministrator. Det sker på en blanket til Statens Administration via Serviceportalen.

    Download blanket

  • Bestiller oprettelse, ændring eller sletning af brugere, der skal have adgang til SLS og/eller HR-Løn. Blanket til lokalt brug er udarbejdet. Institutionen kan vælge selv at udarbejde en blanket til dette brug.

Brugeradministrator (kan fx være en Løn- eller HR-medarbejder)

  • Står for oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange til lønsystemet. Bistår bl.a. chefer med udarbejdelse/vedligehold af oversigt over autoriserede bestillere og kvartalsvise lister til kontrol af brugeradgange og medarbejdere med fx adgangskode/passwords.

Kontrollant (kan fx være en administrativ medarbejder, eksempelvis en sekretær)

  • Modtager kontrolliste og sikrer, at der udføres løbende kontrol

Medarbejder (kan være en Løn- eller HR-medarbejder)

  • Modtager brugerkode(r) og ændrer førstegangspassword til egen adgangskode, og ændrer denne minimum hver 89. dag.

Vejledningsmateriale

Til at understøtte den lokale opgavevaretagelse, er der etableret to vejledninger:

Hent Guide til Brugeradministrator 

Hent Blanket til løngrupper i Lønfællesskab

Hent Ændring i Dataområder, fx ved ressortændringer

Læs nærmere om, hvordan man opbygger ens adgangskode i SLS og HR-Løn:

Hent Adgangskoder i SLS og HR-Løn

Læs nærmere om, hvilke adgange/roller der findes i SLS og HR-Løn:

Hent Rollebeskrivelse

Ny version af Statens Lønløsning 18.05.2020

Oprettelse af brugeradministrator

Oprettelse, ændring mv. af brugeradministrator sker i Serviceportalen ved indsendelse af nedenstående bestillingsblanket.

Hent Blanket til oprettelse/ændring/sletning af brugeradministrator

Blanketsæt

Til at understøtte den interne arbejdsgang, er der etableret 2 blanketsæt, hhv. til SLS og til HR-Løn.

Hent Bestillingsblanketter til lokalt brug for SLS (docx)

Hent Bestillingsblanketter til lokalt brug for HR-Løn (docx)