Styring af brugeradgange til Statens Lønløsning

Administration af oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange til SLS og HR-Løn sker hos institution/fællesskab i værktøjet Brugerstyring Løn.

Opgaven varetages med udgangspunkt i 4 primære roller hos kunden. 

Bemærk at brugerkoder SKAL tilhøre en medarbejder og en mail-adresse, som er tilknyttet institutionen.

Bestiller (kan fx være en HR-Chef)

Bestiller oprettelse, ændring eller sletning af lokal brugeradministrator. Det sker på en blanket til Statens Administration via Serviceportalen.

Find blanketter nederst på siden.

Bestiller oprettelse, ændring eller sletning af brugere, der skal have adgang til SLS og/eller HR-Løn. Blanket til lokalt brug findes nederst på siden, institutionen kan også vælge at lave sin egen blanket.

Bemærk: Hvis Statens Administration har jeres brugerstyringsopgave, skal I ikke lave en blanket ved bestilling af nye brugere til HR-løn/SLS, der skal bestiller blot lave en sag i vores serviceportal, hvor det fremgår hvilket system bruger skal have adgang til og hvilke roller.

Brugeradministrator (der henstilles til, at det ikke er en løn- eller HR-medarbejder der varetager administrationen af institutionens brugere)

Står for oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange til lønsystemet. Bistår bl.a. chefer med udarbejdelse/vedligehold af oversigt over autoriserede bestillere og kvartalsvise lister til kontrol af brugeradgange og medarbejdere med fx adgangskode/passwords. Der findes også en Brugeradministrator LÆS, hvor man kan kigge i BSL og lave kontrol.

Kontrollant (kan fx være en administrativ medarbejder, eksempelvis en sekretær)

Modtager kontrolliste og sikrer, at der udføres løbende kontrol.

Medarbejder (kan være en Løn- eller HR-medarbejder)

Modtager brugerkode(r) og ændrer førstegangspassword til egen adgangskode, og ændrer denne minimum hver 89. dag.

Statens Administration  kan overtage din brugeradministration

Hvis I af forskellige årsager har brug for at Statens Administration overtager jeres brugeradministration, er der nu mulighed for dette. Vi kan oprette og nedlægge brugere og ændre i adgangene, samt nulstille passwords. I har stadig mulighed for at være kontrollant og få en læseadgang til BSL hvis i vil trække rapporter eller andet. Inden I udfylder skemaet, skal I kontakte Statens Administration  via Serviceportalen for at høre om jeres muligheder.

Udfyldelse af blanketter

Blanketter udfyldes og underskrives af chef eller bestiller for institutionen. Det kan gøres enten i hånden hvor det scannes ind og sendes til Statens Administrations serviceportal. Alternativt kan man, hvis man har programmet Adobe Reader DC, udfylde skemaet digitalt og signere med sin digitale signatur. Se under vejledningsmateriale nedenfor.

Vejledningsmateriale

Til at understøtte den lokale opgavevaretagelse, er der etableret to vejledninger:

Vejledning til brugerstyring løn

Videovejledninger til brugerstyring Løn

Hent blanket til løngrupper i lønfællesskab

Guide til digital udfyldelse af blanket

Guide til ændring i dataområder, fx ved ressortændringer

Læs nærmere om, hvordan man opbygger ens adgangskode i SLS og HR-Løn:

Krav til adgangskoder til SLS/HR-Løn og BSL

Læs nærmere om, hvilke adgange/roller der findes i SLS og HR-Løn:

Hent Rollebeskrivelse

Blanketsæt

Til at understøtte den interne arbejdsgang, er der etableret 2 blanketsæt, hhv. til SLS og til HR-Løn:

Bestillingsblanketter til lokalt brug for SLS

Bestillingsblanketter til lokalt brug for HR-Løn