Installation og drift - Statens Lønløsning

Information af teknisk karakter målrettet brugere, teknikere og personer, der enten anvender Statens Lønløsning, beskæftiger sig med kontroller, afstemning og anden opfølgning, hvor der anvendes løndata, eller er involveret i tekniske forhold omkring lønløsningen.

Informationer omkring installation og drift findes på Økonomistyrelsens hjemmeside

Gå til installation og drift