Teknisk dokumentation

Statens Administration arbejder efter grundlæggende principper, som også gør sig gældende for generel IT-udvikling, og har fokus på god dokumentation af både kode og forretningsgange.

Ud over at opfylde formelle dokumentationskrav har vi også fokus på at gøre det muligt for andre udviklere samt driftsansvarlig at overtage robotten. Dette kan kun lade sig gøre gennem grundig beskrivelse i både procesdokumentation, teknisk løsningsbeskrivelse og annotering i koden i UiPath.

Derudover udarbejder Statens Administration en tjekliste til kørsel af robotten og udvikler gennemgår procesdokumentation for eventuelle uoverensstemmelser med kode inden idriftsættelse. Den samlede pakke af dokumenter samt source-code fra TFS kan udleveres til kunde ved fx hjemtagelse af drift.

Vi tilbyder:

 • Udarbejdelse af teknisk løsningsbeskrivelse (SDD)
  • Tekniske aspekter af robotten dokumenteres i SDD
 • Annotering af kode
  • Kommentering/annotering i UiPath, inkl. henvisninger til fx procesdokumentation i punkter med forretningslogik
 • Tjekliste
  • Tjekliste udarbejdet af udvikler
 • Tjek af Procesdokumentation
  • Procesdokumentation gennemgås punkt for punkt og holdes op mod kode.