Servicemodel 2: kodning og drift af robot

Statens Administration tilbyder kodning af en robot i samarbejde med proceskonsulenter/fagligt personale fra kunden.

Som kunde skal du:

  • Udarbejde indledende forretningsmæssige afklaringer og prioriteringer for de processer, der skal automatiseres. Det betyder, at du foretager kandidatafdækningen.
  • Stille faglige ressourcer til rådighed, som:
    • kender til din institutions fagområde og den eller de processer, din institution ønsker automatiseret.
    • kan tage faglige beslutninger og prioritere indsatser.
  • Drive arbejdet med at afklare og klargøre processen til automatisering
    • det aftales særskilt, hvem der står for at udforme PDD

Vi tilbyder:

Statens Administration kan stille en proceskonsulent til rådighed til sparring og review af dokumentation. RPA-udvikler fra Statens Administration vil, i tæt samarbejde med jer som kunde, forestå kodning og teknisk dokumentation samt idriftsættelse af robotten. Efterfølgende drifter og vedligeholder Statens Administration robotten.

Nedenstående figur illustrerer, de services vi leverer med Servicemodel 2. Figuren er klikbar og du kan læse mere om vores enkelte services ved at klikke på boksen. Ønsker du fx at læse mere om kodning skal du klikke på boksen RPA-kodning.

ImageMap

Model-B.png
Projektledelse Proces-design RPA kodning Migrering/opsæt af RIA Teknisk dokumentation Drift af robot Opdatering/vedligehold