Servicemodel 1: afklaring, kodning og drift af robot

Statens Administration tilbyder en ”end-to-end” service med afklaring, udvikling og drift af en eller flere robotter.

Som kunde skal du:

  • Udarbejde indledende forretningsmæssige afklaringer og prioriteringer for de processer, der skal automatiseres. Det betyder, at du foretager kandidatafdækningen.
  • Stille faglige ressourcer til rådighed, som:
    • kender til din institutions fagområde og den eller de processer, din institution ønsker automatiseret.
    • kan tage faglige beslutninger og prioritere indsatser.

Vi tilbyder:

Statens Administration kan levere projektledelse, procesafklaring, kodning, dokumentation, drift, overvågning og videreudvikling på et givent automatiseringsønske.

Nedenstående figur illustrerer, de services vi leverer med Servicemodel 1. Figuren er klikbar og du kan læse mere om vores enkelte services ved at klikke på boksen. Ønsker du fx at læse mere om projektledelse skal du klikke på boksen projektledelse.

ImageMap

Model-A.png
Proces-design Projektledelse RPA kodning Migrering/opsæt af RIA Teknisk dokumentation Drift af robot Opdatering/vedligehold