Servicemodel 3: drift af robot

Statens Administration tilbyder flytning af en eksisterende robot fra kundens setup til RIA platformen.

Servicemodellen er for dig, som selv har købt eller udviklet en robot, som nu skal driftes i et stabilt miljø.

Som kunde skal du:

  • Stille faglige ressourcer til rådighed, som:
    • kender til din institutions fagområde og den eller de processer, som er automatiseret.
    • kan tage faglige beslutninger og prioritere indsatser.

Vi tilbyder:

Statens Administration vil assistere med eventuel opsætning af RIA i samarbejde med Statens It, og foretage migrering af robotten. Dette kan inkludere tilpasning af kode, assistance med bruger-setup og udarbejdelse/tilpasning af teknisk dokumentation. Der kan også være tale om tilpasning eller omskrivning af procesdokumentation, hvis nødvendigt for drift, vedligehold og videreudvikling af robot.

Nedenstående figur illustrerer, de services vi leverer med Servicemodel 3. Figuren er klikbar og du kan læse mere om vores enkelte services ved at klikke på boksen. Ønsker du fx at læse mere om opdatering af robotter skal du klikke på boksen Opdatering/vedligehold.

ProjektledelseProces-designRPA kodningMigrering/opsæt af RIATeknisk dokumentationDrift af robotOpdatering/vedligehold