Projektledelse

Statens Administration stiller projektleder til rådighed ved indgåelse af aftale om udvikling/drift af robotter.

Projektlederen skal sikre, at aftalegrundlag etableres og skal koordinere samarbejdet med Statens It, så du som kunde ikke behøver tilegne dig specifik ekspertise i opsætning og drift på RIA-platformen. Behovet for projektledelse kan variere fra kunde til kunde, men nedestående vil som udgangspunkt altid skulle leveres ved opstart af et nyt kundesamarbejde. En projektleder indgår ikke nødvendigvis i eventuel efterfølgende udvikling/flyt af yderligere robotter.

Projektlederen leverer følgende:

 • Etablering af samarbejdsmodel
  • Der skal fastlægges en ansvarsmodel og rollefordeling i forhold til drift af robotten
   • Hvilke roller varetages af henholdsvis Statens Administration og kunden (fx Proceskonsulent og Projektleder)
   • Udpege tekniske og faglige ansvarlige (fx systemansvarlige, procesansvarlige mv.)
   • Fastlægge ansvar i forhold til Statens It (styring af RIA-setup, hvem må oprette incidents, service requests mv.)
  • Fastlægge prismodel og afregning
 • Etablering af Service Level Agreement (SLA) 
  • Formel etablering af servicemål, notificeringer, eskalering mv.
 • Oprettelse af projektplan