Procesdesign

Statens Administration har erfarne proceskonsulenter, som arbejder med afdækning, transformation og dokumentation af processer, som skal automatiseres.

Statens Administration arbejder med et fast setup for procesdesign med "industri-standard" skabeloner, afholdelse af workshops og en agil styring af udvikling baseret på de enkelte trin i Process Definition Document (PDD), når vi udvikler robotter til internt brug.

Vi tilbyder tilsvarende styring og setup til kunden, som stiller relevante fagressourcer til rådighed til deltagelse i afklaringer og workshops. Deltagelsen forudsætter ingen forudgående viden om RPA ved kunden.

Statens Administration tilbyder:

 • Afholdelse af workshops til procesafklaring
  • Tidlig identifikation af større udfordringer og risici (tekniske, logiske eller faglige)
 • Design af RPA-proces
  • Optegning af RPA-proces på whiteboard eller brownpaper
 • Afklaring af forretningslogik
  • Nedbrydning af forretningslogik til ”kode-klare” trin
 • Udformning af procesdokumentation
  • Step-by-step beskrivelse af alle detaljer i processen
 • Overlevering til RPA-udvikler
  • Gennemgang af procesdokumentation og forretningslogik