Opdatering/vedligehold

Statens Administration tilbyder en fleksibel service, hvor vi på eget initiativ kan lave mindre ændringer, som ikke ændrer på robottens output, men blot sikrer fortsat afvikling ved mindre ændringer i brugergrænsefladen/fagsystemet.

En konsekvens af at arbejde på brugergrænsefladen på andre fagsystemer, er at der konstant kan ske ændringer der kan påvirke robotterne efter de er sat i drift. Det betyder, at der ofte vil være behov for opdateringer – små såvel som store.

Kræves større ændringer i robotten, eller påvirkes afviklingsplanen, vil det blive håndteret som en RFC (Request For Change), hvor kunden involveres.

Statens Administration står også gerne for videreudvikling af robotten, hvis der kommer ønsker til ny funktionalitet.  

Vi tilbyder:

  • Mindre tilpasninger på eget initiativ
  • Større ændringer i samspil med kunden
  • Videreudvikling på foranledning af kunden