Drift af robot

Sikker drift af robotter kræver afviklingsplanlægning og overvågning. Statens Administration har en dedikeret driftsrolle til afvikling og overvågning af robotter, som sørger for både daglige, ugentlige og månedlige kørsler.

Mindre fejl og problemer, som fx genstart af services, afhjælpes af driftsoperatøren, mens større sager eskaleres til en udvikler.  Processer følges og incidents, problemer og ændringsforespørgsler (RFC) oprettes i IT service mangagement system.

UiPath Orchestrator er et vigtigt redskab til at sikre driften, og Statens Administration sørger for at være opdateret på seneste redskaber til smidig afvikling (Transaction Queues, Alerts/Exception Handling, Asset Management etc.).

Vi tilbyder:

 • Drift af robot
  • Afviklingsplanlægning (schedule)
  • Overvågning
  • Fejlretning
 • Rapportering
  • Rapportering på ønskede parametre (fx Incidents, afviklingstid, sagsvolumen mv.)
 • Ændringer/opdateringer ved ændring af grundsystem/fagsystem