Momshåndtering

Bannerbillede til servicebeskrivelse for momshåndtering

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration varetager på momsområdet.

Opgavesplit

Statens Administration varetager opgaven med at sikre korrekt behandling af moms. Yderligere kontrolleres at momsen på salgs- og købsfakturaer er korrekt konteret og efter kundens anvisning. Statens Administration stiller sig desuden til rådighed ved behov for løbende momsvejledning.

Kunden fremsender bilag til Statens Administration og sikrer at momsopsætningen er korrekt.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle kunderettede processer.

På momsområdet fremsender kunden bilag og Statens Administration sikrer, at der er konteret efter gældende regler og efter kundens anvisning.

Kunden sikrer korrekt momsopsætning, mens Statens Administration sikrer, at opsætningen er foretaget efter gældende lovgivning.

Statens Administration angiver og afregner afregningsmoms og afgifter (toldmoms) til SKAT og refusionsmoms til Økonomistyrelsen. Afregningsterminen fremgår af kundens registreringsbevis og gældende regler. Statens Administration sikrer, at der foretages indberetning til SKAT rettidigt.

Statens Administration varetager opgaven med at hjemsøge moms fra andre medlemsstater i EU. Denne opgave varetages med afsæt i, at bilagene er konteret korrekt, og at der forefindes gyldig dokumentation. Refusionen kan søges mindst én gang årligt, og det er Statens Administrations opgave at sikre, at hjemsøgningen sker rettidigt.

Statens Administration kan foretage indberetning af Intrastat (statistik der bygger på indberetninger fra danske virksomheder) til Danmarks Statistik.

Såfremt kunden skal opgøre lønsumsafgift, er det kundens eget ansvar at foretage beregning og indberetning af lønsumsafgiften. Kunden skal anmode Statens Administration om betaling af lønsumsafgiften.

Statens Administration udarbejder dokumentation for den månedlige regnskabserklæring i Statens Koncern System, SKS. Dette indebærer blandt andet, at der udarbejdes en momssandsynliggørelse, der er medvirkende til, at der er sket korrekt momshåndtering.

Når kunden har modtaget regnskabserklæringen, er det kundens ansvar at sikre, at der sendes et kvitte­ringssvar retur til Statens Administration. Kunden skal herudover sikre opfølgning på eventuelle punkter, der kræver videre behandling. Regnskabserklæringen anvendes i forbindelse med den periodevise regn­skabsaflæggelse, ligesom Rigsrevisionen anvender regnskabserklæring i forbindelse med den løbende revision.

momshåndtering process