Nyheder fra Statens Administration

 • Udenlandske konti kan også sættes op som NemKonto

  Publiceret 11-09-2023
  Statens Administration Løn Refusion

  Udbetaling af løn i DKK til medarbejdere med en udenlandsk bankkonto kan indberettes i SLS, men bankkontoen kan også opsættes som en NemKonto, hvilket giver en række fordele uanset om medarbejderen er..

 • Sådan håndteres lønudbetalinger standset grundet maksbeløb

  Publiceret 11-09-2023
  Statens Administration Løn Refusion

  Har I foretaget en indberetning, der resulterer i standsning af en lønudbetaling på grund af maksbeløb, kontakter vi jer via e-mail. Her beder vi jer venligst indsende en bestilling på ’acontoudbetali..

 • Forskerbeskatning: vær opmærksom på udløb og forlængelse af ansættelser

  Publiceret 11-09-2023
  Statens Administration Løn Refusion

  Forskerbeskatning af medarbejdere kan maksimalt opretholdes i syv år. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvordan medarbejdere skal ansættes, hvis deres ansættelse forlænges, inden der er gået..

 • Processen for tilbagedatering af rejseafregninger i RejsUd ændres pr. 1. november 2023

  Publiceret 14-08-2023
  Statens Administration Regnskab

  Ændret funktionalitet i Navision Stat betyder, at Statens Administration ændrer proces for tilbagedatering af rejseafregninger i RejsUd i forbindelse med periodeluk og årsafslutning. Statens Administ..

 • Fremdatering er ikke længere muligt i PENSAB

  Publiceret 10-08-2023
  Statens Administration Løn Refusion

  PENSAB skal altid være opdateret med medarbejderens aktuelle skalatrin, da det er en pensionsrelevant oplysning, som ifølge PENSAB, jf. bekendtgørelsen om PENSAB §3, til enhver tid skal fremgå. Der..

 • Ny release til automatiseret brugerkontrol øger effektiviteten af brugerrettighedskontrol

  Publiceret 29-06-2023
  Statens Administration Løn Regnskab Refusion

  Statens Administration opgraderer Automatiseret brugerkontrol med ny release, der giver mulighed for at foretage endnu flere kontroller af brugerrettigheder på tværs af fællesstatslige systemer.

 • Status på tilsynet med Statens Administration 2022

  Publiceret 29-06-2023
  Statens Administration Løn Regnskab Refusion

  Kontor for Revision og Tilsyn, der varetager Finansministeriets departementale tilsyn med blandt andet Statens Administration, har afgivet sin årlige tilsynsberetning til Statens Administrations kunde ...

 • Nyt i lønportalen

  Publiceret 13-06-2023
  Statens Administration Løn Refusion

  Oversigt over brugere i Lønportalen kan nu eksporteres via Administrationsportalen I Administrationsportalen er det nu muligt for brugeradministratorer at eksportere en brugerrapport til Excel og få..

 • Undgå tabt refusion ved medarbejderens manglende medvirken

  Publiceret 13-06-2023
  Refusion Statens Administration Løn

  I øjeblikket oplever Statens Administration et stigende antal sager med tabt refusion grundet medarbejderens manglende medvirken til ekspedition af sagen. Hvis en medarbejder ikke ønsker at medvirke..

 • Søgning af refusion for medarbejdere på fleksjobordning er genoptaget

  Publiceret 13-06-2023
  Løn Refusion Statens Administration

  Vedtagelsen af Finansloven 2023 den 16. maj betyder, at Den statslige fleksjob-ordning nu igen er åben for søgninger. Søgningen af 1. kvartals tilskud hos Den Statslige fleksjobordning har inden da væ..