Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Statens Administration

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Statens Administration mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Statens Administration har ikke modtaget indberetninger til whistleblowerordningen i 2022.

 

Overblik over indberetninger til whistleblowerordningen i Statens Administration
Indberetning Tema Status Realitetsbehandlet Politianmeldelse
- - - - -