Udvidet regnskabsfunktion

Bannerbillede til servicebeskrivelsen Udvidet regnskabsfunktion

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke udvidede regnskabsydelser Statens Administration tilbyder at varetage.

Opgavesplit

Statens Administration tilbyder at varetage regnskabsopgaver, der er en udvidelse af de eksisterende services.

Statens Administration tilbyder desuden at understøtte kundens behov for udvidet regnskabsvaretagelse.

Kunden er ansvarlig for at fremsende relevante informationer, som blandt andet lister over bemyndigede medarbejdere til Statens Administration, således at opgaverne kan varetages korrekt.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle kunderettede processer

Tilkøbsydelser

Statens Administration tilbyder at oprette DDI’er vedrørende eksempelvis periodiseringer, omposteringer, faktureringer/viderefaktureringer og anlægsoprettelser. Kunden skal fremsende de nødvendige oplysninger med godkendelse af bemyndigede medarbejdere, hvorefter Statens Administration opretter  DDI-bestillinger i det statslige økonomistyringssystem, Navision Stat. DDI-bestillingerne sendes herefter i det almindelige DDI-flow.

 

*DDI er en decentral indrapporteringsløsning i Navision Stat, som benyttes af kunder til foretagelse af bl.a. stamdataoprettelse, omposteringer og salgsfakturaer.

Statens Administration tilbyder at udarbejde kvitteringssvaret på kundens vegne. Det betyder, at Statens Administration gennemgår de bemærkninger, som er anført i regnskabserklæringen og håndterer eventuelle udestående poster. Dette sker i tæt samarbejde med kunden.

Kvitteringssvaret udarbejdes inden for den deadline, der fremgår af Statens Koncern System, SKS. Efter gennemgang vil kunden få besked, således at kvitteringssvaret kan lukkes. Kunden er selv ansvarlig for lukningen af kvitteringssvaret.

Statens Administration tilbyder at kunden kan få adgang til en regnskabsdatabase, hvori der på overskuelig vis udarbejdes en regnskabsopfølgning. Regnskabsopfølgningen består i, at Statens Administration udarbejder afstemninger i forbindelse med periode- og årsafslutning - herunder gennemgang af resultatopgørelse såvel som balance. Hermed sikres det, at al dokumentation forefindes og kunden kan godkende regnskabet. Kunden har det endelige ansvar for at regnskabet er retvisende.

Kunden kan til enhver tid orientere sig i regnskabsdatabasens indhold og vil have mulighed for at udarbejde egne opgørelser til brug for fx finansiel-, løn- og businesscontrolling.

”Arbejdsplanen” vedligeholdes af Statens Administration.

Som afslutning på gennemgangen af regnskabet i arbejdsplanen tilbyder Statens Administration at udarbejde et konklusionsnotat, hvori periodens væsentlige bemærkninger anføres. På denne baggrund kan kunden foretage godkendelse af regnskabet i SKS.

Billede af proces for Udvidet regnskabsfunktion