Tilkøb til løn- og refusion

Bannerbillede til servicebeskrivelsen for tilkøb til løn- og refusionsservice.

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som potentielle kunder indsigt i, hvilke løn- og refusionsydelser Statens Administration tilbyder at varetage ud over standardservices.

Opgavesplit

Løn- og refusionskunder har mulighed for at tilkøbe services, der som udgangspunkt er en forlængelse af Statens Administrations eksisterende services. Tilkøbsoversigten udvides løbende, da der kontinuerligt udvikles services alt efter hvilke behov og ønsker, der opstår hos kunderne.

De respektive opgavesplit mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret.

Tilkøbsydelser

Statens Administration kan håndtere engangsløndele, der som udgangspunkt ligger uden for det aftalte opgavesnit.

Hvis kunden anvender et tidsregistreringssystem, vil Statens Administration kunne indhente løn- og refusionsoplysninger såsom sygdom, ferie og andre variable løndele herunder over- og merarbejde i kundens tidsregistreringssystem.

Hvis kunden har behov for uddannelse eller søger tips og tricks inden for løn- og/eller refusionsområdet, tilbyder Statens Administration at komme på besøg (eller via skype) og forestå undervisning i det, der måtte være behov for.

Ved tilvalg af udvidet barselsservice kan kundens medarbejder, der skal på barsel, henvende sig direkte til Statens Administration, der vil sikre udfærdigelse af barselsaftale og den efterfølgende godkendelse heraf.

Når barselsaftalen er godkendt, registreres det i det statslige refusionssystem, hvorefter Statens Administration sikrer, at refusionen søges hos Udbetaling Danmark. I de tilfælde hvor medarbejderen går på barsel uden løn, er det Statens Administration, der sikrer, at medarbejderen modtager sine dagpenge rettidigt.

Medarbejdere der skal på barsel, vil løbende kunne søge rådgivning omkring lovgivningen på området hos Statens Administration.

Statens Administration tilbyder at indhente sikkerhedsgodkendelser fra Politiets Efterretningstjeneste på kundens medarbejdere. Herved behøver kunden ikke selv at opretholde en særskilt funktion med viden om sikkerhedsgodkendelser til håndtering af opgaven.

tilkøb til løn og refusion