Servicedesk

Topbanner for servicebeskrivelse

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administrations servicedesk varetager.

Opgavesplit

Statens Administrations servicedesk bistår kunden i anvendelsen af de fælles-statslige, administrative IT-systemer. First level systemsupport omfatter den første umiddelbare hjælp til kunden (statslig såvel som selvejer) i brugen af systemerne.

Kunden kan henvende sig til Statens Administrations servicedesk ved spørgsmål til administrative IT-systemer på både økonomi- og lønområdet. Yderligere kan kunden henvende sig vedrørende spørgsmål til brugeradministration. Ud over den almindelige lønsupport ydes der også lønsupport i forbindelse med proces for nye kunder og kursusafholdelse. Endeligt bistår supporten ved spørgsmål omhandlende organisations- og ressortændringer.

Statens Administration sikrer, at der anvises en work-around, indtil den endelige løsning er på plads i systemet.

Kundens henvendelser skal fremsendes via Serviceportalen, der er Statens Administrations sagshåndteringssystem. Henvendelserne vil i tidsrummet kl. 9.00-15.00 blive viderevisiteret, og kunden modtager en kvittering for modtagelse. Kunden kan følge status på sagen i Serviceportalen. Når kunden opretter en sag, skal der vedlægges relevante oplysninger, der giver grundlag for at kunne behandle sagen.

Procesbeskrivelse for Servicedesk