RPA Udvikling

RPA Udvikling

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration tilbyder i forbindelse med RPA-udvikling.

Opgavesplit

I Statens Administration tilbydes en ”end-to-end” service med afklaring, udvikling og drift af robotter. Statens Administration tilbyder projektledelse, procesafklaring og design, dokumentation, RPA-kodning såvel som langsigtet drift og vedligehold af robotter. Statens Administration har et tæt samarbejde med Statens IT vedrørende RIA platform (Robot It Arbejdsplads) og assisterer gerne med kundevendte afklaringer og opsætning hos Statens IT.

Til udvikling af robotter anvendes RPA-værktøjet UiPath, som er et af de mest udbredte i Danmark såvel som internationalt. Statens Administration har stor erfaring i dette værktøj og i samspil med Statens IT, kan der leveres en service, hvor kunden ikke behøver at have indgående kendskab til hverken RPA-værktøj eller platform. Med et etableret setup på både drift og overvågning, skal kunden ikke have fokus på den daglige drift, men i stedet på robottens leverance og den forretningsmæssige værdi.

Der er mulighed for at vælge flere samarbejdsvariationer. Statens Administration kan varetage en større eller mindre del af opgaven – alt efter hvor kunden ønsker, at opgavesnittet skal placeres.

FAKTA

PDD: Process Definition Document (procesbeskrivelse)
SDD: Solution Design Document (teknisk beskrivelse)
RPA: Robotic Process Automation (procesautomatisering via softwarerobotter)
RIA: Robot IT Arbejdsplads (IT-platform til robotter)
UiPath: Værktøj/programsuite til procesautomatisering
Orchestrator: Central styreenhed til at administrere og overvåge robotter i UiPath

Efter indgåelse af aftale om udvikling/drift af robotter tilknyttes en projektleder, som koordinerer arbejdet, planlægger opgaverne og agerer som kundens primære kontaktperson.

Statens Administration har erfarne proceskonsulenter, som arbejder med afdækning, transformation og dokumentation af processer, som skal automatiseres. Kunden bedes stille fagpersoner til rådighed til deltagelse ved afklaringer og workshops.

Statens Administration tilbyder erfarne udviklere, som arbejder efter agile principper. Med flere dedikerede udviklere indenfor RPA-området, har Statens Administration et kontinuerligt fokus på, at kodningen er robust og driftssikker, og at robotten kan afvikles og overvåges af andre end udvikleren selv.

Det anbefales, at fælles kunder ved Statens Administration/ Statens IT benytter sig af Statens IT’s RIA platform til udvikling og drift af robotter. Statens Administration tilbyder at indgå i projektet sammen med SIT og assistere med kravsætning og rådgivning.

Statens Administration arbejder efter grundlæggende principper, som gør sig gældende for generel IT-udvikling. Der er fokus på god dokumentation af både kode og forretningsgange.

Ud over at opfylde formelle dokumentationskrav, sikrer Statens Administration, at det er muligt for kunden at overtage udvikling/drift af robotten.

En sikker drift af robotter kræver afviklingsplanlægning og overvågning. Statens Administration har en dedikeret rolle hertil. Mindre fejl og problemer (fx genstart af services) afhjælpes af driftsoperatøren, mens større sager eskaleres til en udvikler jf. standard ITIL proces.

Robotter vil typisk have et løbende behov for at blive ændret og vedligeholdt. Det kan fx skyldes ændrede forretningsgange, nye regler og krav eller ændringer i de systemer, robotterne arbejder i. Statens Administration tilbyder derfor en service, hvor Statens Administration forestår opdateringer, der sikrer stabil afvikling af robotten. Ved større ændringer af robotten, håndteres det som et videreudviklingsprojekt, hvor der typisk leveres tekniske bistand såvel som bistand til udformning af dokumentation og nye kravspecifikationer.

Proces for RPA udvikling