Regnskabserklæring

Bannerbillede til Servicebeskrivelse for kreditorhåndtering

Formålet med denne servicebeskrivelse er, at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration varetager i forbindelse med den månedlige afrapportering, regnskabserklæringen.

Opgavesplit

Statens Administration udarbejder den månedlige regnskabserklæring i Statens Koncern System, SKS. Regnskabserklæringen anvendes i forbindelse med den periodevise regnskabsaflæggelse, ligesom Rigsrevisionen anvender regnskabserklæringen i forbindelse med den løbende revision.

Kunden er ansvarlig for at sende kvitteringssvar retur samt sikre opfølgning på eventuelle punkter, der kræver videre behandling.

Når Statens Administration har modtaget et kvitteringssvar, sikres der opfølgning frem mod næste regnskabserklæring.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle kunderettede processer.

Regnskabserklæringen er delt i to, hvor første del er en gennemgang af afstemninger og dokumentation for løn og regnskab, mens anden del er en gennemgang af konti i resultatopgørelsen og balancen.

Punkt 1 – 13 vedrører afstemning og dokumentation på regnskabsområdet.
Statens Administration foretager systemafstemning mellem SKS og det statslige økonomistyringssystem Navision Stat samt mellem Statens Lønsystem (SLS), og Navision Stat. Regnskabserklæringen indeholder også afstemninger af modulerne i Navision Stat. Det vil sige, at der i regnskabserklæringen vedhæftes dokumentation for afstemning på debitor, kreditor, anlæg, lager, bank, SKS og SLS. Desuden afstemmes kundens skattekonto løbende, og disse afstemninger vedhæftes regnskabserklæringen.

Statens Administration kontrollerer om de månedlige lønkørsler er indlæst og bogført i Navision Stat. Der udarbejdes også en momssandsynliggørelse, hvor der kontrolleres for eventuelle afvigelser i forhold til momsopsætningen.

En servicemålsrapport vedhæftes. Denne angiver, om Statens Administration har overholdt servicemålene. Yderligere vedhæftes en Navision Stat brugerkontrolliste over, hvilke rettigheder kundens medarbejdere er oprettet med i Navision Stat.

Punkt 14 – 19 vedrører afstemning og dokumentation på løn- og refusionsområdet.
Statens Administration kontrollerer om samtlige lønblanketter, modtaget i blanketsystemet for en given periode, er indtastet i SLS. Desuden kontrolleres det, om refusionsanmodninger er rettidigt ansøgt. Som dokumentation vedlægges der i regnskabserklæringen en kunderapport fra år til dato. Statens Administration tilbyder, som et tilkøb, at foretage en beregning af kundens feriepengeforpligtelse i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet. Såfremt dette tilvalg er gjort vil det fremgå i regnskabserklæringen, om beregningen er foretaget og sendt.

Statens Administration foretager afstemning af E-indkomst og vedhæfter afstemningen på regnskabserklæringen. Derudover vedhæftes en brugerkontrolliste over kundens medarbejdere, der er oprettet i SLS.

Anden del af regnskabserklæringen er en gennemgang af konti i resultatopgørelsen og balancen, hvor der blandt andet foretages automatiske debet/kredit kontroller. De automatiske kontroller i resultatopgørelsen viser, om der er bogført bevægelser med korrekt fortegn.

Der foretages manuel opfølgning på eventuelle afvigelser. Der foretages flere automatiske kontroller i balancen på bl.a. refusionsmoms, registrering af salgsprovenu og skyldige feriepenge/overarbejde.

Endeligt, vedlægges der en rapport med åbenstående beholdningskonti, som kræver kundens videre opfølgning.

Billede af Proces for regnskabserklæringen