Regnskab

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration varetager på regnskabsområdet.

Opgavesplit

Som regnskabskunde hos Statens Administration, vil man opleve, at der samles en stor opgaveportefølje under Statens Administrations regnskabsteam.

Ved gennemgang af de enkelte fagområder, vil der for hvert område være forskellige opgavesplit mellem Statens Administration og kunden. Statens Administration udfører regnskabsopgaver inden for fx kreditor, debitor, bank, anlæg og moms. Yderligere udarbejder Statens Administration den månedlige regnskabserklæring til brug for kundens regnskabsaflæggelse. Endeligt bistår Statens Administration ved udarbejdelse af årsregnskab.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle kunderettede processer.

På kreditorområdet er Statens Administrations opgave blandt andet at oprette og vedligeholde kreditorstamdata med afsæt i kundens anvisninger. Herudover sikres det, at købsfakturaer behandles, bogføres og udbetales.

Statens Administrations opgave på debitorområdet er at oprette og vedligeholde debitorstamdata med afsæt i kundens anvisninger. Herudover sikres det, at salgsfakturaer fremsendes til debitorer og at indbetalinger fra debitorer bogføres. Statens Administration udsender ligeledes rykkerskrivelser og fremsender krav til Gældsstyrelsen.

Statens Administration indlæser bankposter og afstemmer bankkonti, der ligger indenfor SKB*-aftalen. Konti der ligger udenfor SKB-aftalen og eventuelle kontantkasser, skal kunden selv afstemme.

*Statens Koncern Betalinger

Statens Administration udfører anlægsopgaver med afsæt i kundens bestillinger. Det sikres, at der i økonomistyringssystemet Navision Stat oprettes et anlægskort for hvert anlægsaktiv. Efterfølgende håndterer Statens Administration løbende afstemninger, afskrivninger, likviditetsflytninger og eventuelle ændringer på anlægget, indtil det er afhændet.

På momsområdet sikrer Statens Administration at toldmoms- og afgiftsbeløb afregnes til SKAT og at refusionsmoms afregnes med Økonomistyrelsen. Statens Administration har ansvaret for at sikre korrekt kontering af moms efter gældende lovgivning og efter kundens anvisning samt at sikre, at stamdata er oprettet med korrekt momsopsætning. I forbindelse med den månedlige regnskabserklæring udarbejdes en momssandsynliggørelse.

Statens Administration sikrer hjemsøgning af moms betalt i andre EU-lande med afsæt i gyldig dokumentation.

Herudover står Statens Administration til rådighed ved behov for løbende momsvejledning.

Statens Administration udarbejder dokumentation for den månedlige regnskabserklæring i Statens Koncern System, SKS. Kunden er ansvarlig for at sende kvitteringssvar retur samt sikre opfølgning på eventuelle punkter, der kræver videre behandling. Regnskabserklæringen anvendes i forbindelse med den periodevise regnskabsaflæggelse, ligesom Rigsrevisionen anvender regnskabserklæring i forbindelse med den løbende revision.

I forbindelse med årsafslutningen, er det kundens ansvar at gennemføre denne indenfor de rammer, der er udmeldt fra Økonomistyrelsen og kundens ressortdepartement. Statens Administration udarbejder årligt en vejledning i, hvordan opgaven skal udføres. Heri vil det fremgå, hvordan tidsplanen er tilrettelagt.

Regnskabsproces