Regnskab

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration varetager på regnskabsområdet.

Opgavesplit

Som regnskabskunde hos Statens Administration, vil man opleve, at der samles en stor opgaveportefølje under Statens Administrations regnskabsteam.

Ved gennemgang af de enkelte fagområder, vil der for hvert område være forskellige opgavesplit mellem Statens Administration og kunden. Statens Administration udfører regnskabsopgaver inden for fx kreditor, debitor, bank, anlæg og moms. Yderligere udarbejder Statens Administration den månedlige regnskabserklæring til brug for kundens regnskabsaflæggelse. Endeligt bistår Statens Administration ved udarbejdelse af årsregnskab.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle kunderettede processer.

Regnskabsproces