Bank

Bannerbilleder for servicebeskrivelsen for bank

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration varetager på bankområdet.

Opgavesplit

Statens Administration sikrer indlæsning af bankposter og afstemmer bankkonti indenfor SKB*-aftalen. Dette håndteres i Navision Stat, der er det statslige økonomistyringssystem.

Kunden orienterer sig løbende på interimskontoen (mellemregningskonto), så eventuelt udefinerede poster kan blive afklarede og placeret korrekt i regnskabet. Desuden er kunden ansvarlig for at afstemme bankposter udenfor SKB-aftalen og eventuelle kontantkasser.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle kunderettede processer.

* Statens Koncern betalinger

Statens Administration har dialogen med Danske Bank om bankkonti inden for SKB-aftalen. Det sikres, at kunden oprettes med en læse-adgang. Det er Statens Administration, der har rettigheder til at foretage udbetalinger.

Bankkontiene afstemmes enten dagligt eller ugentligt, hvor der foretages indlæsning af bankposter, herunder udligning af poster på debitorer, kreditorer samt beholdningskonti.

Statens Administration har ansvaret for at foretage likviditetsflytning. Statens Administration håndterer blandt andet likviditetsflytning i forbindelse med anlæg, saldoreguleringer samt overførsel mellem bogføringskredse efter kundens anvisning.

Statens Administration udarbejder dokumentation for den månedlige regnskabserklæring i Statens Koncern System, SKS. Dette indebærer blandt andet, at der foretages en afstemning af finans- og bankmodulet i Navision Stat til kontoudtog i Danske Bank.

Når kunden har modtaget regnskabserklæringen, er det kundens ansvar at sikre, at der sendes et kvitte­ringssvar retur til Statens Administration. Kunden skal herudover sikre opfølgning på eventuelle punkter, der kræver videre behandling. Regnskabserklæringen anvendes i forbindelse med den periodevise regn­skabsaflæggelse, ligesom Rigsrevisionen anvender regnskabserklæring i forbindelse med den løbende revision.

 

bandproces