Mål- og resultatplan for 2024 er offentliggjort

04-01-2024
Statens Administration Løn Regnskab Robotter Refusion

Hvert år indgår Statens Administration aftale med Finansministeriet om en mål- og resultatplan, som knytter sig til vores udadrettede kerneopgaver og understøtter Finansministeriets vision og mission.

Statens Administrations Mål- og resultatplan for 2024 er nu offentliggjort. Mål- og resultatplanen træder i kraft pr. 1. januar 2024 og er gældende indtil 31. december 2024. Status på målopfyldelse på Mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaftaler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.

Find Mål- og resultatplanen for 2024 her