Automatiseret betalingskortkontrol understøtter kontrol af udstedte betalingskort

29-09-2023
Statens Administration Løn Regnskab Robotter Refusion

Opdateret kontrolgrundlag understøtter kundernes kontrol af forbrug på betalingskort.

Med udgangspunkt i Økonomistyrelsens vejledning og i cirkulæret om anvendelse af betalingskort i staten tilbyder Statens Administration hjælp i form af et automatisk genereret kontrolgrundlag til anvendelse ved en efterfølgende manuel kontrol af betalingskort.

Vi kalder vores ydelse for ”Automatiseret betalingskortkontrol”, og den omfatter en præsentation og vejledning samt fremsendelse af et automatisk genereret kontrolgrundlag til anvendelse i forbindelse med den løbende kontrolopgave.

Er I interesserede i at vide mere om Automatiseret betalingskortkontrol, og hvordan ydelsen kan hjælpe jeres organisation med at understøtte et godt og effektivt kontrolmiljø for anvendelse af betalingskort, kan I læse mere i vores servicebeskrivelse. I kan også kontakte eller jeres kundepartner.

Gå til servicebeskrivelsen for automatiseret betalingskortkontrol