Statens Administration har igen afholdt Forum for lønansvarlige i staten

12-05-2022
Statens Administration Løn Refusion

Den 6. maj blev der afholdt Forum for Lønansvarlige i Staten i Skuespilhuset i København.

På forespørgsel fra vores kunder tilbød vi denne gang som noget helt nyt en hybridløsning, der gav mulighed for at spare tid og rejseudgifter for vores kunder. Der var ca. 60 til stede i salen og over 50 med på hybridløsningen.

Der var positive tilbagemeldinger fra de kunder, der valgte at deltage online, så det er bestemt en løsning, der arbejdes videre med til fremtidens fora.

Statens Administrations direktør, Trine Nielsen, bød velkommen og introducerede ved samme lejlighed ny kontorchef for Løn og Refusion, Søren Bjerg Pedersen.

Der var oplæg fra Statens HR om konsolideringen frem mod 2024 samt om aktuelle projekter i HR – herunder Statens Lønsystemer (SLS).

Fra Statens Administration deltog blandt andet specialkonsulent, Louise Gade, der klædte kunderne på omkring aconto-robotterne i løn. Louise fortalte om robotternes anvendelse, og hvordan man skal forstå de trin, robotten udfører i processen.

Kontorchef fra Kunder og Kvalitet, Heinrich Sigsgaard, kunne derudover berette om seneste nyt fra Løn og Refusion.

Det var et forum med stort engagement blandt de godt 100 deltagere på tværs af 17 ministerområder. Der var undervejs sat tid af til tværgående netværk for de fremmødte. Forum for lønansvarlige i staten er et netværk for kunder hos Statens Administration med henblik på dialog, videndeling og løbende udvikling af Statens Administration. Der afholdes to møder årligt. Næste møde afholdes den 10. november 2022.