Ny ydelse hjælper kunder med effektiv brugerkontrol på tværs af de fællesstatslige systemer

03-02-2022
Statens Administration Løn Regnskab Robotter Refusion

Automatiseret brugerkontrol giver et komplet overblik over tildelte og konfliktende brugerrettigheder på tværs af systemer.

I april 2020 udgav Økonomistyrelsen en vejledning med initiativer til styrkelse af den interne kontrol, herunder krav til sikring af, at der er den rette funktionsadskillelse og kontrol med brugerrettigheder på tværs af de statslige systemer.

Det kan være en tung, manuel proces at kontrollere brugerrettigheder på tværs af flere systemer – og vanskeligt at sikre et optimalt revisionsspor. I Statens Administration har vi derfor arbejdet intenst på at udvikle et nyt brugerkontrolsystem for rettigheder i de otte fællesstatslige systemer: Navision Stat, IndFak, RejsUd, SKB, Statens HR, SBS, SKS og Brugerstyring Løn (BSL).

Brugerkontrolsystemet består af ikke mindre end 15 softwarerobotter, der effektiviserer kontrolprocessen og fortæller præcis, hvilke kontroller der er relevante at gennemføre, og hvor der findes konfliktende rettigheder.

Vores pilotkunders og egne gode erfaringer er nu omsat til en ny ydelse, hvor kontrolgrundlaget sendes automatisk til kunden via SAMs Serviceportal. Herefter udfører kunden de anviste kontroller og dokumenterer dem, så de til enhver tid kan genfindes. Det sikrer et optimalt revisionsspor og ikke mindst en effektiv kontrolproces. Ønskes opfølgning på kontrollernes gennemførsel, kan Statens Administration også hjælpe.

Er I interesserede i at vide mere om automatiseret brugerkontrol, og hvordan det kan effektivisere jeres kontrolproces, kan I læse mere i vores servicebeskrivelse eller kontakte jeres kundecontroller.