Vi tilbyder assistance til overførsel af indefrosne feriepenge

Assistance til overførsel af indefrosne feriepenge til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler

Få assistance til overførsel af indefrosne feriepenge til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler

På baggrund af Økonomistyrelsens brev til departementerne vedrørende indfrielse af forpligtelsen til at overføre de indefrosne feriemidler til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler, opfordrer Finansministeriets departementer, og andre statslige institutioner, der tildeles bevillinger med bevillingstypen omkostningsbaseret driftsbevilling og statsvirksomhed på bevillingslovene, til at indfri forpligtelsen senest den 31. august 2021.

Vi vil derfor tilbyde vores kunder at varetagetage hele opgaven i forbindelse med kundernes indfrielse af hele forpligtelsen, jf. retningslinjerne for indfrielse for indefrosne feriemidler. Hvis I vælger at indfri hele forpligtelsen, skal den indfries inden den 31. august 2021. Såfremt I som kunde ønsker at vente med at indfri forpligtelsen, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet, varetager I selv opgaven.

Hvad er fordelen ved at indfri jeres forpligtigelse nu?

Ved indfrielse skal der ikke længere betales for den løbende indeksering af forpligtelsen, som på nuværende tidspunkt indekseres med 1,5% per år. Samtidig kan I også undgå en række administrative byrder, som opretholdelsen af forpligtelsen vil indebære; fx den løbende afstemning af balanceposten, hvorfra de indefrosne feriepenge er bogført.

Hvad skal I gøre som kunde, hvis Statens Administration skal hjælpe med indfrielse af hele forpligtelsen?

Statens Administration skal have adgang til Virk.dk på jeres vegne. Som kunde skal I give Statens Administration adgang til basispakken på Virk.dk.

Download vejledning til oprettelse af en erhvervsfuldmagt fra Virk.dk

Herudover skal I sende en mail til jeres finansteam med en bestilling på, at Statens Administration skal udføre opgaven for jer.

Gå til oversigten med kontaktpersoner på vores hjemmeside

Når I har givet os adgangen, sikrer vi afstemningerne af SLS og Navision i forhold til de indefrosne feriepenge, som Økonomistyrelsen beskriver det i vejledningen, og vi sikrer, at indbetalingen sker.

Vores assistance i forbindelse med overførslen af indefrosne feriepenge faktureres som tilkøb, jf. gældende prisfolder.

Gå til den gældende prisfolder på vores hjemmeside