Brugerliste for Danske Bank tilføjes regnskabserklæringens punkt 12

11-02-2021
Regnskab Statens Administration

Husk at kontrollere og ajourføre brugere både i Navision Stat og Danske Bank.

Fra og med regnskabserklæringen periode 13 2020 tilføjer Statens Administration en brugerliste til punkt 12 (brugerkontrollen). 

Det vil sige, at der både vedhæftes en brugerliste over jeres brugere i Navision Stat, men nu også i Danske Bank.

Brugerlisten vedhæftes første gang i periode 13 2020. Herefter vedhæftes regnskabserklæringen hvert kvartal – det vil sige periode 03, 06, 09 og 13).

Det er jeres ansvar at sikre, at brugere i Navision Stat og Danske Bank regelmæssigt kontrolleres og ajourføres. Når I kvitterer for regnskabserklæringen, kvitterer I samtidig for, at brugerlisterne er gennemgået og korrekte.

Viser gennemgangen af brugerlisterne, at der skal slettes/ændres i brugerne eller deres rettigheder, skal I oprette en sag til Statens Administration via Serviceportalen og flisen ”Brugeradministration”.

 

Klik her for at gå til Serviceportalen