Ændring af uddatakontrollen skal sikre mere effektiv administration

Som led i en løbende sikring af en fortsat mere effektiv administration ændrer Statens Administration pr. 1. april 2021 uddatakontrollen.

Uddatakontrollen i Statens Administration er siden oprettelsen af Statens Administrations Økonomiservicecenter (det nuværende Statens Administration) blevet udført som en 100pct-kontrol. Pr. 1. april 2021 ændres uddatakontrollen til i stedet at blive udført ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. Overgangen fra 100pct-kontrol til den nye kontrol vil ske ud fra et forsigtighedsprincip og løbende blive evalueret.

I det nye kontrol-setup vil der fortsat blive udført fuldstændig kontrol af alle ansættelser, fratrædelser samt ministre, departementschefer og særlige rådgivere for ministre. De resterende lønændringer vil blive kontrolleret stikprøvevist ud fra anerkendte principper. Statens Administration vil løbende følge op på de konstaterede fejl i fejlopsamlingen, som skal være med til at sikre, at overgangen ikke resulterer i en forringelse af vores kvalitet, ligesom de opsamlede fejl vil danne basis for en løbende optimering og tilretning af vores kontrol-setup.

Vær opmærksom på, at I muligvis skal revurdere jeres nuværende lønkontrolplan

Ændringen i uddatakontrollen kan medføre behov for, at I revurderer jeres nuværende lønkontrolplan og eventuelt foretager en justering heraf. Det er dog helt væsentligt for jer at vide, at Statens Administration fortsat foretager en fuldstændig og funktionsadskilt inddatakontrol. Fire-øje-princippet er således stadig fundamentet for behandlingen af alle lønændringer, I indsender.

Mulighed for tættere dialog

Statens Administration har til understøttelse af den nye kontrol udviklet en ny fejlopsamlingsdatabase, hvori samtlige fejl registreres. Opsamlingen vil give mulighed for en tættere dialog mellem Statens Administration og kunderne om de konstaterede fejl, hvormed vi i fællesskab kan løfte kvaliteten af lønadministrationen i end-to-end perspektivet. 

Brug Serviceportalen og få svar

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte jeres kundecontroller via Statens Administrations Serviceportal

- Opret dig dig i Serviceportalen, hvis du ikke allerede er det

- Læs mere om Statens Administrations Serviceportal