Nyt fra Team Refusion

Mulighed for at medregne ”bidrag til den statslige barselsfond” på den statslige fleksjobordning.

Vi kan oplyse, at det er konstateret, at der er mulighed for at medtage det bidrag, der betales pr. årsværk pr. kvartal til den statslige barselfond i refusionsanmodningen på fleksjobrefusion.

Find bidragssatserne for fleksjobordningen

Vi vil derfor med virkning fra 2. kvartal 2020 medtage dette bidrag i vores beregning af fleksjobrefusion på den statslige fleksjobordning.

Ved fleksjobordningen er der kun mulighed for at regulere 4 kvartaler tilbage, hvilket betyder, at vi i 2. kvartal 2020 også vil regulere 4 kvartaler tilbage vedrørende dette bidrag.