Forum for statslige regnskabschefer med fokus på kundeinddragelse og dialog

Statens Administration afholdte i går Forum for statslige regnskabschefer.

Her havde kontorchef Per Helmer Roos fokus på vigtigheden af den tætte dialog med kunden og kundeinddragelse samt de kommende kundeaktiviteter fra Statens Administration i 2019.

Også tidl. koncernregnskabschef i Finansministeriet Lars Sejer Nielsen tog - med sit oplæg om flytningen af Finansministeriets regnskabsfunktion til Statens Administration - tråden op om Statens Administrations kundeforhold set fra et kundeperspektiv. Her var der stor ros til Statens Administration.

Læs i øvrigt interview med Lars Sejer Nielsen om hans oplevelse som kunde i Statens Administration.

Der deltog omkring 60 deltagere og alle 18 ministerier var tilmeldt. Værten for dagen var GEUS – De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Næste møde afholdes i juni.