Lars Sejer Nielsen om synergieffekterne ved samlingen af regnskabsopgaver hos Statens Administration

02-04-2019
Statens Administration Regnskab

Med Bedre Balance II blev en række regnskabsopgaver overdraget fra Økonomistyrelsen til Statens Administration. Vi har spurgt tidligere koncernregnskabschef Lars Sejer Nielsen i Finansministeriet om hans vurdering af den service, vi giver vores kunder.

I forbindelse med sit afsluttende forretningsbesøg i Statens Administration afsatte Lars Sejer Nielsen en time til at fortælle om sin kundeoplevelse af Statens Administration.

Her var Lars Sejer Nielsen klar i mælet:

”Med samlingen af opgaver i Statens Administration højnes effektiviteten og kvaliteten af opgaveløsningen. Og når Statens Administration løser regnskabsopgaver på vores vegne, kan vi i stedet fokusere på vores kerneopgave, herunder den daglige økonomistyring, således vi kan understøtte en bedre intern styring På den måde skabes der også mest mulig værdi for danskernes skattekroner”.

Den tidligere koncernregnskabschef fortsætter med at fortælle om rejsen for Statens Administration fra København til Hjørring set fra et kundeperspektiv:

”Med Bedre Balance II kan man sige, at vi tager det sidste skridt i den fulde ’outsourcing’ af regnskabsfunktionen for Finansministeriets Koncern, fordi man ved etablering af Statens Administration i 2011 reelt kun flyttede halvdelen af opgaverne. Jeg synes, at det er en fordel, at en større del af opgaverne nu ligger hos Statens Administration, fordi vi kunder kommer til at opleve synergieffekterne med samlingen af opgaverne. For eksempel løfter centraliseringen af hele rejseadministrationen i Hjørring kvaliteten, da samlingen af bestilling, understøttelsen af afregning og kontrollanten giver større mulighed for sparring”.