Fortsat fokus på sikker og effektiv drift

Mål- og resultatplan for 2018 for Statens Administration er nu offentliggjort på hjemmesiden.

Statens Administration vil i 2018 fortsat have fokus på sikker og effektiv drift i driftskontorerne for Løn og Regnskab. Det fremgår af Mål- og resultatplan 2018, der nu er tilgængelig på hjemmesiden.

Udviklingsopgaverne i 2018 har således til formål at bidrage til den fortsatte konsolidering af Statens Administrations kerneopgaver.

Flere robotter

Det gælder fx den fortsatte udvikling af softwarerobotter, som understøtter sikker og effektiv drift. På længere sigt vil robotterne også frigøre kapacitet til andre opgaver.

Kundepartnerskaber

Kundepartnerskaber vil igen i 2018 have et selvstændigt fokus. Statens Administration vil i takt med konsolideringen af forretningen opbygge et tættere partnerskab med kunderne med henblik på at sikre, at Statens Administration leverer attraktive ydelser, der skaber værdi for kunderne.

Udflytning

I forlængelse af regeringens strategi for udbredelse af fælles løsninger i staten og regeringens plan for yderligere udflytning af statslige arbejdspladser, Bedre Balance II, skal Statens Administration forberede tilførslen af nye kunder og opgaver.

Mål for 2018 for Statens Administration

Statens Administration har i 2018 syv mål for kerneopgaver og for intern administration.

Mål for kerneopgaver

  • Sikker og effektiv drift i Løn og Regnskab
  • Kvalitetsudvikling
  • Kundetilfredshed
  • Effektiviseringer
  • Udvidelse af opgave- og kundeportefølje.

Mål for intern administration

  • Høj medarbejdertilfredshed
  • God koncernstyring.

Mål- og resultatplanen er en aftale, Statens Administration hvert år indgår med Finansministeriet. Der bliver fulgt op på planen hvert kvartal ved møder mellem Statens Administration og ministeriet.

forsiden af mål- og resultatplan 2018

Se Mål- og resultatplan 2018 for Statens Administration