Nyhedsbrev Løn - august 2018

Læs om den opdaterede udgave af standardopgavesplittet på lønområdet.

Standardmodel for opgavesplit

SAM har opdateret den tidligere beskrivelse af stadardmodel fra 2012 vedr. indberetning i HR-løn, som også angiver opgavesplittet mellem kunderne og SAM. Grundlæggende er der ikke ændret i modellen, herunder det aftalte opgavesplit mellem kunder og SAM.

Hent den opdaterede udgave af standardmodel for opgaveplit på lønområdet

SAM vil fremover løbende lave udtræk over benyttede løndele og kontrollere om opgavesplittet er som det aftalte. Evt. afvigelser fra opgavesplittet, som ikke er på baggrund af undtagelser eller tilkøbsaftaler angivet i en kundeaftale, vil fremover månedligt blive afrapporteret til kunderne.

Fra 2019 vil denne afrapportering være en del af Regnskabserklæringen.