• Lukket dagen efter Kr. Himmelfart

  Publiceret 23-05-2017
  Statens Administration Løn Regnskab Refusion

  Statens Administration er lukket for kundehenvendelser fredag den 26. maj 2017.

 • Undervisning i Kreditor og Finans

  Publiceret 19-05-2017
  Statens Administration Løn Regnskab

  Tirsdag den 23/5 vil henvendelser til Finans 1 og Finans 2 ikke blive behandlet, idet alle medarbejdere deltager i undervisning. Onsdag den 24/5 vil henvendelser til Kreditor 1 og Kreditor 2 ikke bli ...

 • Vigtig information om indberetning af barselsrefusion

  Publiceret 09-05-2017
  Statens Administration Løn Regnskab

  Statens Administration åbner pr. 10. maj 2017 mulighed for at indberette barselsrefusion for 4. kvartal 2016.

 • Nyt fra Løn: Ændring af blanket til acontoudbetaling

  Publiceret 08-05-2017
  Statens Administration Løn

  For at medvirke til en hurtigere og mere smidig proces ved udbetaling af acontobeløb er blanketten ændret til en mere præcis indberetning.