Vigtig information om indberetning af barselsrefusion

Statens Administration åbner pr. 10. maj 2017 mulighed for at indberette barselsrefusion for 4. kvartal 2016.

Som følge af omlægningen af barselsordningen som pågår i Finansministeriet, har Statens Administration i en periode været nødsaget til at lukke for muligheden for at indberette barselsrefusion.

Statens Administration åbner pr. 10. maj 2017 mulighed for at indberette refusion for 4. kvartal 2016. Der åbnes deslige for efterreguleringer for 2016.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indberetning af 4. kvartal 2016 samt efterregulering for 1. kvartal 2016 udløber den 31. maj 2017, hvorfor Statens Administration opfordrer alle til at få indberettet barselsrefusion samt efterreguleret inden da.

Statens Administration skal igen beklage de gener, ovenstående omlægning har medført.

Tilføjelse 24. maj 2017: Det er aktuelt ikke muligt at foretage indberetninger for 1. kvartal 2017, men alle berørte institutioner vil modtage information om genåbning af blanbketten, når den er klar.