Sidste frist for godkendelse af rejseafregninger vedrørende 2023

Husk, at den sidste frist for godkendelse af rejseafregninger vedrørende 2023 er den 10. januar 2024.

Vær opmærksom på ikke at anvende bogføringsdatoen 31. december 2023 i RejsUd.