Periode 13.1 er nu åben for bogføring

12-01-2024
Årsafslutning 2023 Regnskab

Periode 12 er nu lukket, og "Afslut år" er foretaget i Navision i overensstemmelse med vejledningen for årsafslutning. Bogføring pr. 31.12.23 er nu mulig. De kunders regnskaber, hvor dette endnu ikke er muligt, er blevet kontaktet direkte.

Periode 13.1, der løber fra den 12. januar 2024 – 31. januar 2024 er nu åben. I forhold til DDI-bestillinger vil posteringerne vedrørende årsafslutningen have førsteprioritet. Såfremt der måtte være særlige prioriteringer, bedes I kontakte Kundebetjening –

Bevillingsafregninger for 2023 skal være afsluttet og bogført i Navision i periode 13.1 senest onsdag den 31. januar 2024.

Sidste frist for fremsendelse af DDI postering vedrørende bevillingsafregning er den 30. januar 2024 kl. 12.00.

For at sikre en effektiv behandling af bevillingsafregningerne hos Statens Administration, bedes I navngive jeres DDI-bestillinger til bevillingsafregningerne som følgende: Bevillingsafregning 2023

I forbindelse med indsendelse af DDI-bestillingen skal Kundebetjening – altid kontaktes. Når sidste bevillingsafregning er bogført, spærres der for yderligere bogføring i 2023.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Kundebetjening –