Påmindelse om bogføring af salgsprovenu på anlæg

Danmarks Statistik opgør og anvender statens faktiske salgsindtægter af immaterielle og materielle anlægsaktiver i forbindelse med udarbejdelse af offentlige finanser i nationalregnskabet.

Salg baseret på baggrund af aktivering af udviklingsprojekter samt ressort medtages.

Statens Administration foretager beregning og bogføring af salgsprovenuet på de omkostningsbaserede regnskaber. På de udgiftsbaserede regnskaber skal institutionen selv bogføre salgsprovenuet.

Statens Administration foretager bogføringen inden udgangen af periode 13.1.

Bogføringen sker på særligt oprettede statistikkonti:

  •          Konto 5284, Salgsværdi af anlæg (kredit)
  •          Konto 5287, Modkonto til 5284 salgsværdi (debet)

 

Hvis der foretages en bogføring, orienteres I om dette efterfølgende.

Læs mere om årsafslutningen