Kørslen ”Afslut år” i Navision vedrørende 2023

På fredag den 12. januar 2024 vil kørslen "Afslut år" automatisk blive udført i Navision ved første login på det pågældende regnskab.

Bemærk, at der ikke kan foretages bogføring pr. 31.12.23, før "Afslut år"-kørslen er fuldført. Statens Administration vil kontrollere, at denne kørsel udføres korrekt.

Der må gerne arbejdes i Navision den 12. januar 2024.                    

Statens Administration forventer at have gennemført kontrol af alle regnskaber den 12. januar senest kl. 10.00. Hvis der opstår udfordringer i forbindelse med den nævnte kørsel, vil vi kontakte jer direkte.

Statens Administration udsende en nyhedsmail for at informere jer om, at alle regnskaber er kontrolleret.

Har I spørgsmål vedrørende ovenstående, er I velkomne til at kontakte Kundebetjening på regnskab@statens-adm.dk.