Bevillingsafregning P13.1

Inden bogføringen af bevillingsafregningen skal I være opmærksomme på, at posteringer f.eks relateret til feriepengeforpligtelsen, likviditetsreguleringen og lønkørslen er bogført, samt at der er foretaget afskrivning af anlæg. Hold derfor gerne tæt kontakt til vores kundebetjening.

Bevillingsafregninger for 2023 skal være afsluttet og bogført i Navision i periode 13.1 senest onsdag den 31. januar 2024. Fristen for indsendelse af DDI er den 30. januar 2024 kl. 12.00.
For at sikre en effektiv behandling af bevillingsafregningerne hos Statens Administration, bedes I navngive jeres DDI-bestillinger til bevillingsafregningerne som følgende: ”Bevillingsafregning 2023”.

I forbindelse med indsendelse af DDI-bestillingen skal vores kundebetjening altid kontaktes. Når sidste bevillingsafregning er bogført, spærres der for yderligere bogføring i 2023.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Kundebetjening på regnskab@statens-adm.dk.

Læs mere om årsafslutningen på statens-adm.dk