Sådan håndteres lønudbetalinger standset grundet maksbeløb

Har I foretaget en indberetning, der resulterer i standsning af en lønudbetaling på grund af maksbeløb, kontakter vi jer via e-mail. Her beder vi jer venligst indsende en bestilling på ’acontoudbetaling’, så vi kan behandle den som en straks-blanket. I bestillingens bemærkningsfelt eller i Statens HR i feltet for ’årsag til aconto’, er det vigtigt at angive, at der er tale om en acontoudbetaling begrundet i en maksstandsning.

Det er ikke nødvendigt at angive beløbet på acontobestillingen, da det altid er det standsede beløb, som skal udbetales, og i disse tilfælde kender Statens Administration beløbet.

Hvis Statens Administration har forårsaget standsningen og har grunddokumentation fra den oprindelige bestilling, så håndteres udbetalingen uden en ny acontobestilling fra jer.