Forskerbeskatning: vær opmærksom på udløb og forlængelse af ansættelser

Forskerbeskatning af medarbejdere kan maksimalt opretholdes i syv år. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvordan medarbejdere skal ansættes, hvis deres ansættelse forlænges, inden der er gået syv år. Her er der to muligheder:

  1. Medarbejderen ansættes i en ny periode med forskerbeskatning, hvis de syv år endnu ikke er gået.
  2. Medarbejderen ansættes som skattepligtig.

Hvis medarbejderen ansættes i en ny periode med forskerbeskatning, er det vigtigt, at I på bestillingen gør Statens Administration opmærksom på længden af den nye periode, og hvornår de syv år er opnået. Hvis de syv år overskrides, overgår medarbejderen til et skattepligtigt register.

Sådan indberetter du

Lønportalen anvendes bemærkningsfeltet, og i Statens HR oprettes kompensationsfelt ”Andre indberetninger” med de fornødne oplysninger.

Statens Administration vil fremover tilføje følgende påmindelseskode til påmindelseslisten tre måneder før udløb af en ansættelsesperiode:

"Forskerbeskatning ophører pr. [dato].
Vær opmærksom på, at forskerbeskatning kun kan opretholdes i maksimalt syv år."

Læs mere om forskerskatteordningen på SKATs hjemmeside