SLS og HR Løn er lukket for indrapportering den 24. oktober

17-10-2023
Statens Administration Løn

Grundet en systemsammenlægning vil der være lukket for indrapportering i SLS og HR Løn tirsdag den 24. oktober.

Som en konsekvens heraf kan vi, på dagen, ikke behandle indkomne blanketter, herunder bestillinger på acontoudbetalinger. Af samme årsag er Kundebetjening på lønområdet ligeledes lukket på dagen.

Vi forventer ikke, at nedlukningen får betydning for den efterfølgende lønkørsel.

Ved uopsættelige sager, kontakt:

  • Teamleder, Anette Thomsen (team Løn - tilkøb) på tlf. 2481 2655
  • Teamleder, Joan Yde (team Løn – straks) på tlf. 2463 0441
  • Teamleder, Mikkel V. Jensen (team Løn – kriminalforsorgen) på tlf. 2464 8495.

Vi beklager de gener, det måtte medføre, og vi henviser til driftsinformation på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Gå til Økonomistyrelsens hjemmeside