Sidste frist for indberetning via PSRM til Gældsstyrelsen

21-11-2023
Årsafslutning 2023

Sidste frist for indsendelse af udfyldte ark over fordringer, som skal overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen er den 8. december 2023.

Arkene sendes til Statens Administrations kundebetjening på .

Hvis I har fordringer, som er i risiko for forældelse inden for de næste 3 måneder, bedes disse indsendt i separate ark. I emnefeltet i mailen skal der angives ”Inddrivelse - fare for forældelse”.

Fordringerne vil blive indberettet inden den 31. december. Såfremt Statens Administration oplever driftsmæssige udfordringer med Gældstyrelsens fordringsportal, vil dette blive oplyst på vores hjemmeside under ’Driftsstatus’.