Lad Statens Administration beregne feriepengeforpligtelsen for jer

20-11-2023
Årsafslutning 2023 Statens Administration Løn Regnskab

Som noget nyt skal bestilling af feriepengeforpligtelsen nu indsendes som en blanket i Lønportalen for de kunder, der ønsker at få beregnet feriepengefor-pligtelsen af Statens Administration med udgangspunkt i gennemsnitsmetoden.

Blanketten, der skal benyttes, hedder: "Løn: Indberetning af feriepengeforpligtelser".

Vær opmærksom på, at blanketten skal være Statens Administration i hænde senest tirsdag den 2. januar 2024. Statens Administration beregner og sender resultatet tilbage senest den 9. januar 2024, såfremt blanketten er modtaget rettidigt.

Gennemsnitsmetoden

Feriepengeforpligtelsen registreres ud fra den gældende vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Ved gennemsnitsmetoden tages der udgangspunkt i, at den enkelte medarbejder i gennemsnit har 9,5 feriedage til gode. Som det tidligere har været gældende, skal der foretages en sandsynlighedsvurdering af, hvorvidt anvendelse af 9,5 feriedage i beregningen giver et retvisende billede af feriepengeforpligtelsen for den givne institution.

Der henvises i øvrigt til Økonomistyrelsens vejledning af december 2021 - Den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen - hvori det beskrives, hvorledes feriepengeforpligtelsen håndteres i henhold til den nye ferielov.

Link til Økonomistyrelsens vejledning: Den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen.