Frist for fremsendelse af ændring af sidste kørsel for 2023 i SLS

Standardopsætningen i Statens Lønsystem (SLS) for den sidste lønkørsel vedrørende indeværende år er den 2. lønkørsel i januar året efter.

Ønsker I at ændre dette, er sidste frist for indsendelse af ændringer den 1. december 2023.

Hvis standardopsætningen tidligere er blevet ændret, er denne ændring stadig gældende. Eventuelle rettelser eller spørgsmål vedrørende opgaven bedes oprettet som en sag på Serviceportalen – Statens Løn og HR – Statens Lønløsninger (SLS/HR-Løn).